1. Yleistä

Rekki.fi on Upty Nordic Oü:n ylläpitämä verkkokauppa, jossa hyödykkeiden myyjänä on Upty Nordic Oü (Y-tunnus 3288438-1) tai tuoteselosteessa erikseen mainittu kolmas osapuoli. Upty Nordic Oü:hyn on viitattu jäljempänä tässä dokumentissa termillä ‘Palveluntarjoaja’ tai ‘Rekki’.

Näitä sopimusehtoja sovelletaan Rekki.fi:n ja sen asiakkaiden välisessä kauppasuhteessa Upty Nordic Oü:n ylläpitämässä verkkokaupassa tapahtuvan tuotteiden oston ja myynnin yhteydessä. Rekki.fi:n mahdollisesti välittämien kolmannen osapuolen hyödykkeiden kohdalla sovelletaan kuluttajasuojalain lisäksi kyseisen palveluntarjoajan/toimittajan määrittelemiä sopimusehtoja.

Nämä käyttöehdot ja verkkokaupan yleiset toimitusehdot eivät rajoita asiakkaan kuluttajansuojalain (1999/523 muutoksin) pakottaviin säännöksiin perustuvia oikeuksia kuluttajana, vaan asiakkaalla on aina oikeus vedota kuluttajansuojalain pakottaviin säännöksiin perustuviin oikeuksiinsa.

Verkkopalvelun ja verkkokaupan omistaa ja sitä ylläpitää:

Upty Nordic Oü
3288438-1
Osoite Tanhuankatu 2, 37100 Nokia
Puhelin (Rekki.fi:n asiakaspalvelu)

Palveluntarjoaja ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään sellaista ennalta arvaamatonta seikkaa tai olosuhteiden muutosta, joka on palveluntarjoajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella ja jota se ei kohtuudella voi olettaa tapahtuvan. Palveluntarjoaja on velvollinen ilmoittamaan Asiakkaalle niin pian kuin se on mahdollista sitä kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä.

2. Termistö

‘Palvelu’
Palvelulla tarkoitetaan Rekki.fi:n tarjoamaa palvelukokonaisuutta sen kaikki ilmenemismuodot ja kanavat mukaan lukien.

‘Kauppapaikka’
Kauppapaikka on domainissa Rekki.fi sijaitseva verkkokauppa, joka tarjoaa asiakkaille osto- ja myyntipalveluita.

‘Asiakas’
Asiakas on kuka tahansa Palvelun Rekin tarjoama Palvelun käyttäjä. Tehdäkseen Palvelun mahdollistamia osto- ja myyntitransaktioita tulee Asiakkaan olla 18 vuotta täyttänyt.

‘Myyjä’
Myyjä on luonnollinen tai oikeushenkilö, joka myy omistamiaan tai välittämiään tuotteita Rekille.

‘Tarjous’
Tarjous on Rekki.fi:n antama kirjallinen, sitova ja rahamääräinen tarjous sille lähetetyistä tai toimitetuista tuotteista. Tarjous koskee aina yhtä Lähetystä kokonaisuudessaan.

‘Tarjouksen hyväksyminen’
Tarjouksen hyväksyntä on Myyjän antama todisteellinen kuittaus tarjouksen hyväksymisestä. Tarjouksen hyväksyminen siirtää Lähetyksen sisällön omistusoikeuden Rekki.fi:lle kokonaisuudessaan.

‘Ostaja’
Ostaja on Asiakas, joka ostaa tuotteita Rekki.fi:n Kauppapaikasta.

‘Lähetys’
Lähetyksellä tarkoitetaan Asiakkaan yhdellä kertaa lähettämien tai toimittamien tuotteiden toimituseräkokonaisuutta. Rekki antaa tarjouksensa aina Lähetyskohtaisesti.

‘Lähetyskoodi’
Lähetyskoodi on Palvelusta tilattava henkilökohtainen ja kertakäyttöinen koodi tai lähetysdokumentti, jonka avulla Asiakas voi lähettää palveluntarjoajan toimipisteessä kertalähetyksen Rekille ilman erillistä veloitusta lähetyksen yhteydessä. Rekki ei vastaa palveluntarjoajan mahdollisesti asettamista rajoitteista lähetysten muotoa, kokoa tai painoa koskien.

‘Toimitus’
Toimitus on Rekin Ostajalle lähettämä Ostajan ostamat tuotteet sisältämä toimitus.

‘Alennuskoodi’
Alennuskoodi on joko euromääräinen tai suhteellinen annetun koodin avulla toimiva kertaluonteinen alennus, jonka käytölle voidaan asettaa sen antamisen yhteydessä kerrottuja rajoitteita. Euromääräisen alennuskoodin arvo jakautuu ostokorissa oleville tuotteille niiden lukumäärän perusteella tasan. Alennuskoodi on aina kertakäyttöinen eikä sitä hyvitetä tuotepalautuksen yhteydessä.

‘Lahjakortti’
Lahjakortti on euromääräinen maksutapa, jota voi käyttää tilauksen maksamiseen. Lahjakortin voi käyttää yhdessä tai useammassa osassa ellei sen käyttöä ole erikseen sen antamisen yhteydessä rajoitettu. Lahjakortille voidaan asettaa sen antamisen yhteydessä erilaisia rajoitteita, kuten voimassaoloaika tai tuoteryhmärajoitteita. Mahdolliset tuotepalautukset hyvitetään lahjakortille sen voimassaoloajan aikana. Lahjakortti käsitellään tilauskohtaisesti ensisijaisena maksutapana rahamääräiseen suoritukseen nähden.

3. Tuotteiden myynti palveluntarjoajalle

Tuotteet tulee lähettää Rekille käyttäen Rekin Palvelusta tilattavaa henkilökohtaista Lähetyskoodia. Pakkauksen maksimipaino on 10kg. Tuotteet lähetetään toimittamalla asianmukaisesti pakattu paketti vapaavalintaiseen palveluntarjoajan toimipisteeseen.

Rekki ei ole velvollinen ottamaan vastaan tai käsittelemään Lähetyksiä, joita ei ole lähetetty käyttäen Rekin tarjoamaa lähetyskoodia, lähetysdokumenttia ja lähetysohjeita. Rekki pidättää oikeuden periä mahdolliset ylimääräiset toimituskulut lähettäjältä mikäli lähettäjä ei noudata lähetysohjeita, esimerkiksi lähettämällä paketin, jonka paino on yli edellä mainitun maksimipainon. Lisäksi Rekki pidättää oikeuden olla käsittelemättä lainkaan lähetyksiä, joissa havaitaan vastaanoton yhteydessä poikkeuksellisen voimakasta hajua, kosteutta, hyönteisiä tai muita koko lähetystä koskevia normaalista poikkeavia ominaisuuksia. Mikäli asiakas haluaa, että käsittelemätön lähetys palautetaan hänelle, on Rekillä oikeus periä asiakkaalta lähetyskulut 11,90 € (sis. alv 24%) ennen takaisinlähetystä.

Rekki ei vastaa kuljetuksessa mahdollisesti vaurioituneista, likaantuneista tai muuten vahingoittuneista tuotteista tai niihin mahdollisesti liittyvistä vahingonkorvauksista. Asiakas on velvollinen reklamoimaan kuljetuksen virheistä suoraan kuljetuksen palveluntarjoajalle.

Rekillä on oikeus vähentää Asiakkaan lähetyksestä aiheutuneet toimituskulut sekä kulloinkin voimassa olevan palveluhinnaston mukainen käsittelykulu Tarjouksen ja/tai tilityksen loppusummasta.

Rekin antaman Tarjouksen tulee aina sisältää vähintään
– Erittely Tarjouksen sisältämistä tuotteista
– Lähetyskohtainen ja/tai tuotekohtainen maksettava hinta tai tuotteelle/tuotteille määritelty jatkokäsittelytapa
– Erittely mahdollisista tilitettävästä summasta tehtävistä vähennyksistä kuten toimitus- tai käsittelykuluista arvonlisäverokannoittain
– Tarjotun euromääräisen summan tilitysaikataulu

4. Tarjous ja sen hyväksyminen

Rekin antama Tarjous koskee aina yhtä Lähetystä kokonaisuudessaan ja kerrallaan. Asiakkaalla ei ole oikeutta vaatia tai Rekillä velvollisuutta tehdä Tarjousta vain osaa Lähetyksestä koskien. Rekin antama Tarjous voi olla myös ehdotus siirtää Lähetys kokonaisuudessaan kierrätykseen, hyväntekeväisyyteen tai hyötyjätteeksi.

Asiakas voi joko hylätä tai hyväksyä Rekin antaman Tarjouksen. Mikäli Asiakas hylkää Tarjouksen, voi hän vaatia tuotteiden palautusta ilmoittamaansa osoitteeseen. Rekillä on tällöin oikeus periä Asiakkaalta palautuksesta aiheutuvat toimituskulut tai lähettää palautuslähetys maksuennakolla. Palautuslähetyksen hinta määräytyy lähetyksen painon mukaan.

Mikäli hylättyjen tuotteiden palautuslähetys palautuu noutamattomana takaisin Rekille, on Rekillä oikeus periä palautuneen lähetyksen uudelleenkäsittelystä ennen sen uudelleenlähetystä 20€ (sis. ALV 24%) käsittelypalkkio lisättynä palautuslähetyksen toimituskuluilla. Palautuneen lähetyksen osalta asiakas on itse vastuullinen sopimaan erikseen uudelleenlähetyksestä ottamalla yhteyttä Rekin asiakaspalveluun. Mikäli palautuneen lähetyksen uudelleenkäsittelystä ei ole sovittu 60 vrk kuluessa sen palautumisesta takaisin Rekille, pidättää Rekki oikeuden toimittaa säilytetyt tuotteet joko hyväntekeväisyyteen tai materiaalikierrätykseen.

Rekki toimittaa Tarjouksen kirjallisesti Asiakkaan antamaan sähköpostiosoitteeseen. Rekin antama Tarjous on voimassa 14 vrk sen päiväyksestä. Mikäli Asiakas ei hyväksy tai hylkää Tarjousta 14 vrk kuluessa sen päiväyksestä, Rekillä on oikeus, mutta ei velvollisuutta, palauttaa Lähetys. Mikäli Asiakas ei ole lainkaan reagoinut 30 vrk kuluessa Tarjouksen päiväyksestä vähintään yhdestä muistutusviestistä huolimatta, on Rekillä oikeus katsoa Tarjous hyväksytyksi ilmoittamalla tästä kirjallisesti Asiakkaalle ja tilittämällä Tarjouksen mukaisen summan Asiakkaalle Tarjouksen mukaisessa aikataulussa.

Mikäli Asiakas ei reagoi Rekin antamaan Tarjoukseen määräaikojen puitteissa, Asiakkaalla ei ole myöhemmin oikeutta vaatia Lähetystä palautettavaksi tai vedota siihen, että olisi halunnut hylätä Tarjouksen.

Rekki tilittää hyväksytyn tarjouksen mukaisen summan tarjouksessa määritellyn tilitysajankohdan ja -mallin mukaisesti. Tilityslaskenta tehdään tarjouksen mukaista tilitys- tai laskentapäivää seuraavana pankkipäivänä ja maksusuoritus tämän jälkeen siten, että suoritus on perillä Myyjän ilmoittamalla pankkitilillä viimeistään maksupäivää seuraavana toisena pankkipäivänä. 

Rekki pidättää oikeuden olla tilittämättä alle viiden (5,00) euron suorituksia pois lukien myyntitilin päättyminen. Alle viiden euron tilitykset siirretään tällöin käsiteltäväksi seuraavan tilityksen yhteydessä.

5. Tuotteiden myyjän velvollisuudet

Tuotteiden Myyjä vastaa kaikissa tilanteissa siitä, että hänen antamansa tiedot ovat paikkansa pitäviä eivätkä loukkaa minkään tai kenenkään kolmannen osapuolen oikeuksia.

Tuotteiden Myyjä vastaa kaikissa tilanteissa siitä, että hänellä/sillä on oikeus myydä ja luovuttaa Rekille lähettämiään tuotteita.

Tuotteiden Myyjä vastaa tuotteiden mahdollisesti sisältämistä puutteista ja virheistä mukaan lukien tuotteiden mahdollinen likaisuus yms. seikat siihen saakka kunnes hän on hyväksynyt Rekin antaman Tarjouksen.

Tuotteiden Myyjä hyväksyy Lähetyksen tehdessään nämä ehdot ja sitoutuu toimimaan ehtojen mukaisesti ja hyväksymään ehtojen mukaiset jatkokäsittelyvaihtoehdot.

Rekki ei vastaa Myyjän toimittamien virheellisten tai puutteellisten tietojen mahdollisesti aiheuttamista viiveistä palvelun toteutumiseen tai tilitykseen.

6. Tuotteiden hinnoittelu, verokäsittely ja ilmoitusvelvollisuus

Rekki ei ole velvollinen erittelemään tuotteiden Myyjälle tuotteiden jälleenmyyntihintoja, omaa mahdollista katettaan, jälleenmyyntikanavaa tai muuta tuotteiden jälkikäsittelyyn sisältyviä seikkoja lukuun ottamatta, mitä Tarjouksessa ja Rekin yleisistä jälkikäsittelyvaihtoehdoista on kerrottu.

Rekki pidättää oikeuden hinnoitella tuotteen haluamassaan kanavassa haluamallaan tavalla, kun sen omistusoikeus on näiden sopimusehtojen mukaan siirtynyt Rekille. Myyntitilituotteissa Rekillä on oikeus myöntää oman harkintansa mukaan maksimissaan 30% alennus myyntihinnasta. Tuotteiden hinnat näkyvät verkkokaupassa. Mahdolliset alennus- ja etukoodit eivät ole voimassa erikoistuotteissa.

Myyjä on kaikissa tilanteissa velvollinen huolehtimaan itse mahdollisista velvollisuuksistaan verottajaa tai muuta viranomaista kohtaan. Rekki tarjoaa sen kanssa tehtyjen transaktioiden osalta tarpeelliset tiedot transaktioiden mahdollista jatkoraportointia varten.

7. Maksaminen ja maksutavat

Asiakas voi maksaa tuotteen verkkokaupassa verkkopankin kautta pankkitunnuksilla tai luottokortilla.

Maksujen käsittelystä ja välittämisestä huolehtii PayTrail Oyj (2122839-7).

Tuotteet ja niiden postikulut maksetaan tilauksen yhteydessä. Verkkokaupassa voidaan maksaa seuraavilla maksutavoilla: Nordea, Osuuspankki, Sampo, Tapiola, Aktia, Nooa, Paikallisosuuspankit, Säästöpankit, Handelsbanken, S-Pankki, Ålandsbanken, luottokortit sekä Walley lasku/osamaksu. Osa maksutavoista edellyttää rekisteröitymistä asiakkaaksi verkkokaupan asiakasrekisteriin. Maksaminen tapahtuu Paytrail Oyj:n sivuston kautta.

Maksut Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla tehtävissä maksuissa Paytrail Oyj näkyy maksun saajana korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan.

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
Puhelin: 0207 181830
www.paytrail.com

Verkkopankit

Verkkopankkimaksamiseen liittyvän maksunvälityspalvelun toteuttaa Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Käyttäjän kannalta palvelu toimii aivan kuten perinteinen verkkomaksaminenkin.

Walley Lasku/Osamaksu

Lasku ja tililuotto antavat sinulle lisää aikaa verkkokauppaostostesi maksamiseen. Niitä käyttämällä voit odotella tilauksesi saapumista rauhassa ennen sen maksamista. Maksun voit tehdä joko kerralla laskulla tai pienemmissä osissa tililuotolla, jolloin voit suorittaa kuukausittain sinulle parhaiten sopivan summan ja jakaa maksun enintään 36 kuukauden ajalle.

Laskulla saat aina 45 päivää korotonta maksuaikaa verkkokauppaostoksillesi. Pitkä maksuaika mahdollistaa sen, että ehdit tarkistaa ostoksesi ja tarvittaessa palauttaa sen ennen laskun erääntymistä. Maksuaikaa hyödyntääksesi tarvitset myönteisen luottopäätöksen, jonka hakeminen käy helposti ostotapahtuman yhteydessä. Voit hakea sitä, jos olet vähintään 18 vuoden ikäinen ja sinulla on suomalainen henkilötunnus sekä vakituinen, virallinen kotiosoite Suomessa. Myös luottotietosi tarkistetaan Bisnode Finland Oy:n rekisteristä. Maksutapaa voidaan käyttää jopa 5 000 € ostoksiin.

Kun olet saanut myönteisen luottopäätöksen sekä vahvistanut ostotapahtuman, saat laskun ostoksestasi sähköpostiisi. Jos haluat maksaa laskun pienemmissä osissa ja sinulle paremmin sopivalla maksuajalla (1-36 kk), sinun tulee tehdä jatkuvaa luottoa koskeva luottosopimus Collector Bankin kanssa kirjautumalla Omille Sivuille osoitteessa www.walley.fi/. Luottosopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä sinulle myönnetään luottoraja, joka on käytettävissä myöhempiin ostoksiin luottoehtojen mukaisesti.

Kun sinulla on voimassa oleva luottosopimus, sinun tulee maksaa eräpäivään mennessä vain saamallasi laskulla mainittu vähimmäissumma mutta voit halutessasi suorittaa myös tätä suuremman summan. Sen jälkeen sinulle lähetetään kuukausittain sähköpostitse tililasku, kunnes luotto on kokonaan maksettu. Voit aina halutessasi lyhentää luottoasi myös tililaskulla mainittua vähimmäissummaa suuremmissa osissa.

Luottokustannukset ja luottoesimerkki: Rekki.fi verkkokaupasta tehtyihin ostoksiin sovelletaan kampanjaehtoja, joiden mukaisesti tililuoton korko on 19,2 % nimellisenä vuosikorkona ilmaistuna ja kuukausimaksu on 2,95 € kuukaudessa. Jos myönnetty luottoraja on 1 000 € ja se on kokonaisuudessaan käytetty Rekki.fi verkkokaupasta tehtyihin ostoksiin sekä luotto maksetaan takaisin 36 kuukauden aikana, sovellettavilla kampanjaehdoilla todellinen vuosikorko on 28,5 %, luottokustannusten yhteismäärä 402 €, maksettava kokonaismäärä 1 402 € ja maksuerien lukumäärä 36 kpl. Viivästyneistä maksuista veloitetaan lainmukaiset muistutusmaksut ja perintäkulut sekä korkoa viivästyneeltä ajalta.

Laskun ja luoton myöntäjä on Collector Bank AB, Lilla Bommens Torg 11, Box 11914, SE-404 39.

Lisätietoja www.walley.fi

Saat täydelliset ehdot ja tiedot Walley Laskusta ja Tililuotosta seuraavista linkeistä:
Yleiset lasku-, tililuotto- ja erämaksuehdot
Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot

8. Toimitustavat ja –kulut

Asiakas voi valita haluamansa toimitustavan verkkokaupassa kulloinkin tarjolla olevista toimitustavoista. Saatavilla olevat toimitustavat sekä näiden kustannukset vaihtelevat tuotteen, asiakkaan haluaman toimitusosoitteen sekä vaihtelevien ympäristötekijöiden mukaan. Toimituskulut ovat nähtävissä tilausta tehtäessä ennen tilauksen vahvistamista ja maksamista. Logistiikkapalveluntarjoajat saattavat veloittaa esimerkiksi pitkittyneestä lähetysten säilytyksestä tms. aiheutuneet kulut lähetyksen vastaanottajalta. Asiakas on velvollinen tutustumaan eri toimitustapojen lisäpalveluiden hinnastoon ennen tilauksen tekemistä. Rekki ei vastaa kolmansien osapuolten lisäpalveluista (kuten esimerkiksi säilytys, varastointi tms.) asiakkaalle mahdollisesti aiheutuneista kustannuksista.

Tilauksen käsittelyaika on keskimäärin 5-7 arkipäivää automaattisen tilausvahvistuksen lähettämisestä ellei tilausta tehtäessä erikseen toisin ilmoiteta. Arvioitu kokonaistoimistusaika esitetään asiakkaalle tilauksen tekemisen yhteydessä. Valmiilla tilauksella tarkoitetaan tilausta, jonka kaikki tuotteet ovat varastossa ja varattuina tilaukseen, sekä tilauksen maksusuoritus on hyväksytty.

Asiakas on velvollinen tarkastamaan lähetyksen 14 vuorokauden kuluessa ja tutustumaan tuotteen käyttöohjeisiin ja –ehtoihin ennen käyttöönottoa.

Hyväksymällä verkkokaupan tilaus- ja toimitusehdot asiakas hyväksyy, että verkkokauppa lähettää asiakkaalle sähköpostia ja/tai tekstiviestejä tilaukseen liittyviä asioita koskien.

Mikäli jotakin tilattua tuotetta ei ostotilauksen yhteydessä toisin ilmoitetusta huolimatta ole saatavilla, pidättää Rekki.fi oikeuden kaupan perumiseen.

9. Vaihto- ja palautusehdot

Kuluttaja-asiakkaalla on Suomen kuluttajasuojalain mukainen oikeus palauttaa koko tilaus tai osa siitä 14 vuorokauden kuluessa tilauksen vastaanottamisesta. Palautusoikeus koskee vain alkuperäispakkauksessa olevia käyttämättömiä ja myyntikelpoisia tuotteita. Käytetyt tuotteet myydään ‘sellaisina kuin ne ovat’, joten tuotteissa mahdollisesti havaittavia aiemman käytön jälkiä ei voida katsoa tuotteen virheeksi.

Rekki myöntää myymilleen tuotteille 30 vrk omakustanteisen palautusoikeuden. Asiakaspalautukset tulee lähettää tai toimittaa tilausvahvistuksen tai toimituksen yhteydessä annettujen ohjeiden mukaisesti 30 vrk kuluessa lähetyksen vastaanottamisesta perille toimitettuna osoitteeseen:

Upty Nordic Oü /Rekki
Tanhuankatu 2
37100 Nokia

Kuluttajasuojalain mahdollistamalla tavalla tuotteelle ei myönnetä palautus- ja/tai peruutusoikeutta, jos se on erityisesti asiakkaan toivomuksesta valmistettu, tilattu tai muokattu hyödyke, kun työn suorittaminen on ehditty aloittaa tai juuri asiakasta varten hankittavan tuotteen ostotilaus on valmistunut.

Asiakas vastaa itse palautuksista aiheutuvista kustannuksista. Asiakas on velvollinen säilyttämään palautusasiakirjoista tarvittavat kopiot. Pakettilähetyksestä saatava lähetysseurantatunnus on ainoa keino lähetyksen todistamiseen.

Pakkaaminen on lähettäjän vastuulla. Tuotteet tulee pakata huolellisesti, jotta tuotteet eivät vahingoitu kuljetuksessa. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa huolimattomasti ja sopimusehtojen vastaisesti pakattujen palautusten vahingoittumisesta. Asiakkaan toimesta syntyneestä virheestä aiheutuneet kustannukset peritään asiakkaalta.

Asiakkaalla on halutessaan mahdollisuus purkaa kauppa ja vaatia rahojen palautusta. Rahojen palautus edellyttää tilinumeron ilmoittamista palautusohjeiden mukaisella tavalla. Walley maksutavalla tehdyissä tilauksissa asiakas maksaa Walleylta saamansa laskun kokonaisuudessaan ja palautus hyvitetään Walley luottona. Palautettujen tuotteiden arvo hyvitetään asiakkaalle 14 vrk kuluessa palautetun tuotteen vastaanottamisesta. Hyvityksestä vähennetään palautuksen lähetyskulut, jos on käytetty Rekin tarjoamaa palautuslähetystunnusta (poislukien Rekin puolelta tapahtuneet virheet toimituksessa tai tuotteissa). Alkuperäiset lähetyskustannukset palautetaan vain, mikäli ostaja on saanut Tuotteen virheellisenä tai Tuote on vahingoittunut kuljetuksessa. Ota tällöin välittömästi yhteyttä asiakaspalveluun. Palautettaessa tuotteita tilauksesta, jossa maksuvälineenä on käytetty lahjakorttia, palautetaan hyvitys lahjakorttina.

Tilatun tavaran noutamatta jättämistä ei katsota kaupan peruuttamiseksi. Rekki perii tilauksista, jotka on jätetty noutamatta tekemättä peruutus- tai palautusilmoitusta, erillisen 20€:n maksun. Kauppa katsotaan tällöin rauenneeksi ja Rekki palauttaa asiakkaalle ostosten summan vähennettynä edellä mainitulla 20€ erillisellä maksulla ellei asiakas erikseen sovi Rekin kanssa lähetyksen uudelleentoimittamisesta. Noutamattoman lähetyksen aiheuttamat lisäkulut peritään asiakkaalta ennen kuin lähetys voidaan uudelleentoimittaa.

10. Tekninen toimivuus

Verkkopalvelu ja verkkokauppa on suunniteltu toimimaan viimeisimmissä selainversioissa sekä näitä edeltävissä selainversioissa, joiden osalta tuen ylläpitäminen on katsottu kohtuulliseksi.

Verkkopalvelu ja verkkokauppa eivät välttämättä kuitenkaan toimi kaikissa selaimissa, päätelaitteissa tai sovelluksissa. Verkkopalvelussa on kulloinkin listattu tuetut ja testatut selainversiot.

Palveluntarjoaja ei vastaa asiakkaalle mahdollisesta teknisestä toimimattomuudesta aiheutuvista suorista tai välillisistä haitoista.

11. Tietosuoja ja tietojen käsittely

Asiakkaiden tiedot on tallennettu verkkokaupan asiakasrekisteriin, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen ja hoitoon.

Upty Nordic Oü:llä ja sen kanssa samaan konserniin tai intressipiiriin kuuluvilla yhtiöillä on lisäksi oikeus käsitellä ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia (kuten suoramarkkinointia) varten henkilötietolain (523/99) mukaisesti.

Henkilötietolain mukainen rekisteriseloste on nähtävissä osoitteessa rekki.fi/rekisteriseloste. Asiakas voi kieltää tietojensa käytön ja käsittelyn markkinointitarkoituksiin ja tarkistaa itseään koskevat tiedot ottamalla yhteyttä verkkokaupan asiakaspalveluun.

12. Selvät hintavirheet

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden tilauksen perumiseen selvien hintavirheiden kohdalla. Selvällä hintavirheellä tarkoitetaan tuotteen mahdollista hinnoitteluvirhettä verkkokaupassa siten, että tuotteen hinta poikkeaa merkittävästi ja selvästi tuotteen oikeasta hinnasta ja verkkokaupassa esitetty hinta on selvästi tulkittavissa inhimillisen tai hinnoitteluvirheen seuraukseksi. Selviä hintavirheitä voivat olla muun muassa seuraavat esimerkit näihin kuitenkaan rajoittumatta:

  • jos tuotteen hinta on 0,00 euroa tai ei hintaa ei ole esitetty ollenkaan
  • jos tuotteen normaali tai käypä markkinahinta on monin- tai useampikertainen verkkokaupassa esitettyyn hintaan verrattuna

Edellä mainituissa tapauksissa hinnan katsotaan olevan niin selkeästi oikeasta, tarkoitetusta hinnasta poikkeava, että asiakkaan katsotaan ymmärtävän esitetyn hinnoittelun virheellisyys.

13. Immateriaalioikeudet

Verkkokauppa, verkkopalvelu ja näiden sisältö ovat Upty Nordic Oü:n tai sen yhteistyökumppaneiden omaisuutta, jota suojaavat tekijänoikeuslait ja kansainväliset tekijänoikeussopimukset. Kaikki edellisiin liittyvät immateriaalioikeudet (mm. tekijänoikeudet, rekisteröidyt ja rekisteröimättömät tavaramerkki- ja mallioikeudet, domainnimet, patentit, tietokantaoikeudet sekä liikesalaisuudet) kuuluvat palveluntarjoajalle tai sen yhteistyökumppaneille.

14. Takuu ja virhevastuu

Tuotteiden mahdollinen takuu määräytyy tuotteiden valmistajan määrittelemien takuuehtojen mukaisesti. Asiakas on velvollinen tutustumaan tuotteen mukana toimitettuihin takuuehtoihin ennen tuotteen käyttöönottoa. Takuuehdot löytyvät käyttöohjeista, erillisestä takuulomakkeesta tai valmistajan osoittamasta verkko-osoitteesta.

15. Evästeet

Verkkokaupassa ja sivustolla käytetään evästeitä (cookies), joiden avulla sivustoa voidaan kehittää edelleen aiempaa käyttäjäystävällisemmäksi. Evästeiden tehtävä on helpottaa, parantaa ja nopeuttaa asiointikokemusta. Evästeitä voidaan käyttää myös parempien tarjousten ja henkilökohtaisempien tuotesuositusten tarjoamiseksi asiakkaalle. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän kiintolevylle. Osa verkkokaupan toiminnallisuudesta ja sisällöstä saattaa edellyttää evästeiden hyväksymistä toimiakseen. Sivustolla käytetään Google Analytics kävijäseurantasovellusta. Halutessaan asiakas voi kytkeä Analytics seurannan pois hyödyntämällä selainlisäosaa. Asiakkaan verkkoselain hyväksyy yleensä evästeet valmiilla oletusasetuksilla, mutta käyttäjä voi myös estää evästeiden käytön selaimen asetuksista tai poistamalla evästeet selaimesta palvelun käytön päätyttyä. Lisätietoja selainkohtaisista vaihtoehdoista löytyy selaimen valmistajan ohjeista.

16. Reklamaatiot ja ongelma- ja riitatilanteet

Mikäli tuote on kadonnut tai vioittunut kuljetuksen aikana tai se ei muuten vastaa tilausta, tulee asiakkaan ilmoittaa virheestä viimeistään 14 päivän kuluessa vaihto- ja palautusehdoissa osoitetulle taholle. Jos paketti on vioittunut kuljetuksen aikana, on virheestä tehtävä välittömästi reklamaatio kuljetusyritykselle.

Asiakas on velvollinen esittämään ostotodistuksen, kuitin tai muun todistuksen ostopaikasta ja –ajankohdasta palautuksen yhteydessä tai reklamoidessaan tavaran virheestä.

Reklamaatiot käsitellään ainoastaan kirjallisesti. Vapaamuotoisen reklamaation voi toimittaa joko sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@rekki.fi tai kirjeenä osoitteeseen Upty Nordic Oü / Rekki, Tanhuankatu 2, 37100 Nokia. Verkkopalvelussa on lisäksi mahdollisuus jättää asiakaspalautetta ja/tai täyttää reklamaatiolomake.

Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus saattaa tästä sopimuksesta syntyvät erimielisyydet kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi Suomessa. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Lisätietoja menettelyvaihtoehdoista ja soveltuvasta riidanratkaisuelimestä saa osoitteesta http://ec.europa.eu/odr. Asiakas voi myös nostaa riitaisuuksia koskevan kanteen palveluntarjoajaa vastaan palveluntarjoajan kotipaikan käräjäoikeudessa. Palveluntarjoajan osoite kaikkia riita-asioita koskevassa kirjeenvaihdossa on asiakaspalvelu@rekki.fi.

Kaikissa tätä sopimusta koskevissa riitatapauksissa noudatetaan Suomen lakia.

17. Ylivoimainen este

Palveluntarjoaja ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota se ei ole kohtuudella voinut ennakoida tai jonka seurauksia se ei voi välttää.

Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan mm. työtaistelutoimenpiteet, henkilökunnan sairastuminen, tuonti- ja vientikiellot, luonnonilmiöiden seurauksena syntyvät haitat ja viivästykset sekä häiriöt kuljetuksissa näihin kuitenkaan rajoittumatta. Mikäli ylivoimainen este jatkuu yli kaksi kuukautta, on molemmilla osapuolilla oikeus purkaa tilaus ilman vahingonkorvaus- tai viivästysseuraamuksia.

18. Etukoodit ja tarjoukset

Rekki voi julkaista ajoittain erilaisia etuja ja tarjouksia. Tällaiset edut ovat joko toistaiseksi voimassa olevia tai niiden kesto on erikseen ilmoitettu. Rekki pidättää yksipuolisen oikeuden kaikkiin etuihin ja tarjouksiin liittyviin muutoksiin sisältäen mm. etujen ehdot, sisällöt ja keston näihin kuitenkaan rajoittumatta. Pääsääntöisesti useita etuja ja tarjouksia ei voi yhdistää toisiinsa ellei tätä ole Rekin toimesta erikseen sallittu.

‘Alennuskoodi’ ja ‘Lahjakortti’ ovat määritelty ja niiden toiminta kuvattu kohdassa 2 Termistö.

19. Oikeus muutoksiin

Palveluntarjoajalla on oikeus milloin tahansa tehdä muutoksia verkkopalveluun ja verkkokauppaan.

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa näitä sopimusehtoja yksipuolisesti ilman ennakkoilmoitusta. Tilauksiin sovelletaan tilaushetkellä voimassa olevia sopimusehtoja, jotka asiakas hyväksyy tilauksen vahvistamisen yhteydessä ja joiden ajantasainen versio on aina lisäksi luettavissa verkkokaupan sivuilla.