Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste 30.10.2015.


Rekisterinpitäjä

Omnichannel Retail Services Oy / Rekki.fi
Y-tunnus 2716923-6
Nuutisarankatu 14 E
33900 TAMPERE
www.rekki.fi


Rekisterin vastuuhenkilö

Palvelun alustana toimivan tietojärjestelmän pääkäyttäjä on Bertta Häkkinen.

Rekisterin vastuuhenkilön tehtävänä on mm.:

 • Toimia tietojärjestelmän pääkäyttäjänä
 • Huolehtia, että tietojärjestelmää käytetään asianmukaisesti.
 • Tarkistaa käyttöoikeudet tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa.
 • Huolehtia tietosuojauksesta.
 • Huolehtia, että järjestelmän käyttö ohjeistetaan ja käyttäjille järjestetään riittävä koulutus.
 • Huolehtia järjestelmän ylläpitoon liittyvistä tehtävistä.


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään Henkilötietolain 8 §: n mukaiseen asiakastietojen ylläpitoon ja käsittelyyn seuraavia tarkoituksia varten:

 • Tilausten toimitus asiakkaalle
 • Osto- ja myyntitransaktioiden toteuttaminen asiakkaan kanssa
 • Asiakkaille tapahtuva tiedottaminen
 • Asiakkaille palvelussa tapahtuva kohdennettu markkinointi
 • Asiakassuhteiden ylläpito
 • Asiakassuhteisiin liittyvä tiedonvaihto
 • Henkilöiden todentaminen


Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä tai ryhmistä ja näihin liittyvistä tiedoista tai tietoryhmistä

Rekki.fi:n henkilörekisteri sisältää palvelun tuottamiseksi, maksusuorituksen ja toimituksen mahdollistamiseksi ja asiakassuhteen ylläpitämiseksi tarvittavat tiedot yrityksen asiakkaista, jotka käyttävät kyseistä palvelua.

Henkilöiden ylläpidettävät tiedot ovat: nimi, osoite, puhelinnumero(t), sähköpostiosoite/-osoitteet, syntymäaika, tilinumero, henkilölle tarjottavaan palveluun liittyvät mielenkiinnon kohteet sekä näiden yksityiskohtaiset tiedot, hyväksyntä suoramarkkinointiin sekä lisäksi tunnistustiedot verkkopalvelua varten. Käyttäjästä voidaan kerätä myös  muita ja kampanjakohtaisia hänen preferensseihinsä liittyviä vapaaehtoisesti täydennettäviä tietoja.


Säännönmukaiset tietolähteet

Kaikki rekisterin tiedot kerätään palvelun käyttäjiltä itseltään.


Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta Omnichannel Retail Services Oy:n ulkopuolelle lukuun ottamatta maksusuoritusasioinnin yhteydessä välitettäviä tietoja asiakkaan tekemästä ostotilauksesta ja mahdollisia toimitusosoitetietoja lähetysten toimitusta varten.


Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista

Rekisteri sijaitsee Rekki.fi-verkkopalvelun palveluntarjoajan palvelimella olevassa tietokannassa, jonne asiattomilta pääsy on estetty sekä fyysisesti että verkon kautta. Rekisterin jäsenillä on pääsy vain omiin tietoihinsa. Omnichannel Retail Services Oy:n työntekijöistä tietoihin pääsevät käsiksi ne, joilla on siihen työtehtäviensä perusteella tarve.


Henkilörekisterin ja rekisteritietojen säilytys, arkistointi ja hävittäminen

Rekisteröityneen tiedot säilytetään sähköisessä muodossa. Tiedot hävitetään rekisteröityneen pyynnöstä.


Tiedon korjaaminen
        

Järjestelmän käyttäjä huolehtii työn puolesta itse huomaamansa virheen korjaamisesta välittömästi.

Rekisteröity voi esittää korjauspyynnön joko suullisesti tai kirjallisesti rekisteriasioita hoitaville henkilöille.