Johtaminen on vaikeaa. Erityisen vaikeaa johtaminen on Rekin kaltaisessa kasvuyrityksessä, jossa tilanteet muuttuvat joskus nopeammin kuin ehdimme tajuta ja jossa roolit ja tehtävät muovautuvat, jos nyt eivät päivittäin, niin ainakin viikoittain. Meidän on pystyttävä elämään jatkuvaa muutosta ja osattava johtaa myös sen keskellä.

Miten tämä käytännössä tapahtuu?

Jos minun pitäisi kiteyttää Rekin toiminnan johtamisen periaatteet, sanoisin, että kyse on kolmesta asiasta.

Rekin tiimi kesällä 2017.

1. Vastuu

Vastuunkannossa on kyse sosiaalisesta riskinotosta. Se on itsensä likoon laittamista. Se on uskallusta ottaa riski siitä, että joku osoittaa epäonnistumisen jälkeen vähintään kuvitellulla sormella. Toisaalta vastuunkannossa on kysymys halusta johdattaa itsensä lisäksi myös muita kohti kirkasta tai vähän hähmäisempää tavoitetta.

Perinteisissä organsiaatiomalleissa osan tehtävä on suorittaa annettua tehtävää ja toisten tehtävä valvoa tätä, koska he ovat vastuussa siitä, mitä suorittavat tekevät. Asetelma ei ole kovin kannustava ja mielekäs varsinkaan silloin, kun tehtävänkuvat muuttuvat ja elävät tilanteen mukaan ja kaikilla olisi jatkuva tarve oppia ja kehittyä pelkän suorittamisen sijaan.

Me siirryimme jo pari vuotta sitten tiimimalliin, jossa tiimeillä on verrattain paljon päätösvaltaa työn rytmittämiseen, aikataulutukseen, työvuoroihin, tehtävänjakoon jne. Myös tavoitteet ovat tiimitasoisia. Toimintamalli kannustaa ottamaan luontaisesti vastuuta vähintään omasta tekemisestä, kun kokemus tilivelvollisuudesta kohdistuu ensisijaisesti lähimpiin työkavereihin “pomon” sijaan.

2. Vapaus

Ei meille ole oikeasti väliä, tulevatko ihmiset töihin klo 7 vai klo 9 ja tehdäänkö jokin tietty asia yhdeksältä vai kymmeneltä kunhan edellisen päivän tilaukset on pakattu ja lähestysvalmiita, kun nouto iltapäivällä tulee ja realistiseen työtahtiin sovitetut tavoitemäärät toteutuvat viikoittain.

Aika usein rekrytoitavat ihmiset sovitetaan valmiiksi sorvattuun muottiin ja tehtävään, vaikka osapuolet tuntevat toisensa monissa tapauksissa vain rekrytointoprosessin perusteella. Ihminen sopeutuu enemmän työtehtävään kuin tehtävä ihmiseen.

Mitä tämä tarkoittaa Rekillä? Meillä ei ole erikseen määrätty eikä roolitettu työtehtäviä niin, että joku olisi sisäänostaja, joku valokuvaaja, joku hyllyttäjä jne. Meillä tiimit päättävät itse keskenään sopien, kuka tekee mitäkin milloinkin. Miksi? Jotta kaikilla olisi mahdollisuus säilyttää työn mielekkyys tehtäväkierron kautta. Jotta jokainen voisi itse yhdessä tiiminsä kanssa sopien valita, mikä on itselle ominaisinta, sujuvinta, opettavaisinta tai tilanteeseen sopivinta. Jotta jokainen saisi mahdollisuuden löytää omat vahvuutensa ja kenties mielenkiinnon kohteensa muustakin kuin siitä ilmeisimmästä.

Keskusteluissa tulee toistuvasti ilmi, että rekkiläiset pitävät joustavuutta ja vapautta motivoivana ja yhtenä parhaista puolista Rekillä työskentelyssä.

3. Merkitys

Rekki toimii alalla, jossa on perinteisesti ollut kyse prosessitehokkuudesta ja matalista katteista. Toisin sanoen kyse on volyymibisneksestä. Se toki asettaa myös meille raamit, minkä puitteissa joudumme operoimaan. Meille ei ole realistista alkaa kilpailemaan palkkatasolla tai toisaalta viimeiseen asti tuunatulla viihteellisellä työympäristöllä.

Toimialan ja liiketoiminnan luonteen asettamia raameja ei ehkä kuitenkaan tarvitse nähdä aivan niin rajoittavina kuin aika ajoin kuvittelemme.

Uskomme, että menestys syntyy siitä, kun ihminen saa tehdä ja kokee tekevänsä jotain osaamaansa asiaa, joka on hänelle itselleen merkityksellistä. Meidän tehtävämme on luoda tällainen työympäristö. Rekki on perustettu siinä uskossa, että menestys on sivutuote merkityksellisestä itsensä toteuttamisesta.

Kuvaustiimi Rekin kuvauksissa syksyllä 2019.

Pyrimme välttämään kankeita rakenteita ja yksilöllisten tarpeiden ja halujen tasapäistämistä. Kuitusen Mikko kiteytti asian vuosia sitten jossakin puheenvuorossaan mielestäni osuvasti: “Eihän ihmisille pidä tehdä niin kuin haluaisit itsellesi tehtävän, vaan niin kuin he haluaisivat itselleen tehtävän. Eivät kaikkien halut ja tarpeet ole samoja.”

Johtamisen tulisi olla palvelu, jonka tarkoitus on parantaa työn tekemisen edellytyksiä, sujuvuutta ja mielekkyyttä ja poistaa esteitä ja hidasteita. Ei johtaja osaa arvata, mikä on kenellekin missäkin tilanteessa parhaaksi. Hänen tehtävänsä on auttaa sovittamaan yksilöllisiä tarpeita ja haluja kollektiivisiin tavoitteisiin luomalla riittävään kommunikaatioon kykenevän ja kannustavan ympäristön ja kulttuurin. Jossakin lukuisista kahlaamistani tiimityön opuksista kiteytettiin tyhjentävästi, että hyvä tiimi on sellainen, jossa on myös turvallista pelätä.

Mukavaa alkanutta talvea toivottaen,

Tero